Online privacyverklaring

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Van alle bezoekers van onze websites verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de websites van Countus.

Je naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met je contact te kunnen opnemen. Je bedrijfsnaam en plaats is voor ons handig om te weten, zodat we je vraag kunnen doorsturen naar de juiste medewerker van ons kantoor bij jou in de regio.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze online diensten
  • het beantwoorden van vragen
  • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van onze websites
  • het informeren over diensten en updates
  • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen
  • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Marketing

Je persoonsgegevens die wij krijgen door je gebruik van de websites van Countus, kunnen wij gebruiken om je, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met je op te nemen over producten of diensten. Als je geen reclame-uitingen van ons meer wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan [email protected].

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens, die wij krijgen door je gebruik van onze websites, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, behoudens tegenbericht. Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd één jaar na ons laatste contact.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of anderszins. Verstrekking van je persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Cookies

Voor uitgebreide informatie over het gebruik van cookies en de specifieke types die wij inzetten, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Foto en videomateriaal

Indien je bij een bijeenkomst aanwezig bent welke Countus heeft georganiseerd kan het zijn dat wij hier foto’s en/of videobeelden van maken. Deze beelden kunnen wij gebruiken op social media en/of andere nieuwsbronnen.

Doordat je akkoord gaat met onze Privacyverklaring geef je hier uitdrukkelijk toestemming voor. Wil je niet dat we foto en/of videomateriaal van je maken terwijl je met de rest van de Privacyverklaring wel akkoord gaat? In dat geval kan je dit melden via [email protected] of bij het opmerkingen-vak  in het aanmeldformulier van de bijeenkomst.

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar [email protected]. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Algemeen

Deze Online Privacyverklaring is een verkorte weergave van onze uitgebreide Privacyverklaring. Wij kunnen deze Online Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.

Vragen over onze Online Privacyverklaring kun je sturen naar [email protected]. Deze Online Privacyverklaring is aangepast op 19-02-2019.