Bedrijf overnemen met schulden: 8 aandachtspunten

Ga je een bedrijf overnemen met schulden? Een bedrijfsovername biedt kansen, maar er komt ook veel bij kijken. Zeker als je een failliet bedrijf overneemt. De kosten zijn vaak hoog en rendement is onzeker. Een goede voorbereiding is dan dus van groot belang. Dit zijn 8 aandachtspunten die je verder helpen.

Vraag de gratis financieringschecklist aan!

1. Past een bedrijf overnemen met schulden in de strategie?

Een bedrijf overnemen met schulden betekent in de meeste gevallen een doorstart. De faillissementswetgeving is echter erg ingewikkeld. Bij een faillissement is namelijk altijd sprake van een strategisch probleem op lange termijn. De problemen zitten diep. Niet alleen bij de eigenaar, maar ook bij het personeel en management.

Als koper sta je aan de buitenkant. Je doet zaken met de curator. En die heeft als belangrijkste taak om de belangen van de crediteuren van de gefailleerde te behartigen, niet jouw belangen. Een failliet bedrijf overnemen heeft dus alleen kans van slagen als de overnemer een strategische partij is die bewust het bedrijf overneemt om de eigen positie te versterken.

2. Is het failliete bedrijf de kosten en moeite waard om gered te worden?

Niet ieder bedrijf is het waard gered te worden. Wees dus bij het overnemen van een bedrijf met schulden voorzichtig. Als een bedrijf failliet gaat, ontstaat binnen het bedrijf chaos op het gebied van administratie en organisatie. Houd daar rekening mee. Als je denkt dat de problemen groot zijn, dan zijn ze achter de schermen vaak nog groter.

Stel jezelf dus de vraag of het bedrijf levensvatbaar is. Soms is er namelijk onvoldoende vraag naar het product of de dienst. Dan heeft een doorstart na faillissement weinig zin. Is het bedrijf wél levensvatbaar, dan is de volgende vraag of er een constructie te bedenken is waarmee de investering renderend terug te verdienen is. Kijk bij het maken van een plan van aanpak zeker zo’n 3 jaar vooruit. Tegen die tijd moet er een positieve cashflow zijn of moet het bedrijf geïntegreerd of verkoopbaar zijn.

3. Zorg voor een meer dan een goede voorbereiding

Wie het aandurft een bedrijf uit een faillissement te halen, moet zich verdiepen in het bedrijf en de branche. En die voorbereiding begint uiteraard bij de overweging of een overname de moeite waard is.

Bij overnames wordt onderscheid gemaakt tussen aandelentransacties (het overnemen van aandelen in de BV) en activa-passiva-transacties. Bij een faillissement vinden er alleen activatransacties plaats. Schulden moeten immers achterblijven. Daarbij moeten álle activa worden overgenomen die relevant zijn in het kader van de overname. Dus ook contracten en rechten en dergelijke. Dat maakt het juridisch gezien complexer. Een gedegen voorbereiding en analyse is dan ook van groot belang. Laat je hierbij goed adviseren.

4. Kan het vertrouwen na faillissement worden hersteld?

Een van de eerste taken die je hebt bij een bedrijf overnemen met schulden is het terugwinnen van het vertrouwen van klanten, medewerkers en leveranciers. Na een faillissement zijn veel mensen teleurgesteld en afwachtend. Benadruk dat er een nieuwe situatie is ontstaan en probeer de nieuwe situatie helder uit te leggen.

5. Wees scherp op de kosten

In de eerste maanden na een doorstart heb je hogere kosten dan bij een reguliere overname. Vaak eist de curator een bankgarantie. Dat betekent dat je als nieuwe eigenaar de exploitatie na de omzet zeker een maand zelf moeten voorfinancieren. Leveranciers willen namelijk alleen contant leveren of vooruit betaald krijgen. Je moet dus stevig ingrijpen.

Tip
Zorg ervoor dat de activa op de balans zo laag mogelijk zijn en schrap zoveel mogelijk in de kosten. Begin met een minimale kostenstructuur: zo weinig mogelijk medewerkers en zo weinig mogelijk activa. Neem alleen mee wat je mee moet nemen.

6. Personeel na faillissement

Wanneer een bedrijf wordt overgenomen, treden de huidige werknemers op grond van de wet automatisch in dienst bij de overnemende partij. Voor een overname na faillissement geldt echter een uitzondering. Als er sprake is van een overgang van de onderneming waarbij de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de failliete boedel behoort, dan treden de werknemers van de gefailleerde partij niet automatisch in dienst bij de verkrijger. Oftewel: de doorstarter mag in dit geval zelf bepalen welke werknemers van de gefailleerde hij in dienst neemt.

Er zit wel een addertje onder het gras. Als een werknemer meent dat zijn werkgever ten onrechte failliet is verklaard, kan hij verzet aantekenen tegen het faillissement en de arbeidsovereenkomst laten vernietigen. Dit heeft echter alleen zin als duidelijk is dat er geen sprake was van een reële faillissementssituatie. Het feit dat de failliet verklaarde werkgever daarnaast het doel heeft een doorstart te realiseren, doet daar niet aan af. Een geforceerd faillissement met uitsluitend het doel om van personeel af te komen, heeft weinig kans van slagen.

7. Krijg ik de faillissementsovername gefinancierd?

Het zal enige tijd kosten om de omzet, en daarmee de cashflow, weer op peil te krijgen. Dat maakt dat een investeringsbegroting veel aandacht vergt. Neem op tijd contact op met je bank of een financieringsspecialist om de financiering door te nemen.

8. Evalueer na een niet te lange periode

Na een half jaar tot een jaar is meestal wel duidelijk of de doorstart levensvatbaar is.  Neem dus de tijd om te evalueren. Welke knelpunten zijn er nog? En welke aanvullende acties zijn nodig?

Financieringsscan
Maak kennis met Ard Dommerholt
Ard Dommerholt ondernemersadviseur
Maak kennis met Ard Dommerholt: jouw financieringsspecialist

Heb je behoefte bedrijfsovername-advies? Of wil je gewoon eens vrijblijvend met ons in gesprek over wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsovername? We helpen je graag verder? Vul het contactformulier in of neem contact op met de adviseurs van WeCapital.

Ard Dommerholt
WeCapital
 • Financieringsadvies
  van ervaren financieringsexperts
 • Bedrijfsfinanciering
  vergroot kans op financiering
 • Financieel advies
  gericht op jouw onderneming
 • Netwerk
  selectie van financieringspartijen
Altijd een vestiging bij jou in de buurt
WeCapital
Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
Postbus 10055
8000 GB Zwolle
Burgemeester de Beaufortplein 13
7475 AG Markelo