Erfpacht berekenen: erfpachtfinanciering in de agrarische sector

Ben je agrarisch ondernemer? En heb je een financiering nodig om grond aan te kunnen kopen? Dat kan met een erfpachtfinanciering. Hierdoor is het mogelijk om grond te kopen of te herfinancieren zonder bancaire lening. We geven een aantal tips over erfpacht berekenen.

Erfpacht hypotheek

Door de hoge grondprijzen gaan de investeringen in grond vaak gepaard met een hoge financieringsbehoefte. Als je voor financiering een lening wilt aangaan bij de bank, betaal je rente en heb je aflossingsverplichtingen. Ben je op zoek naar alternatieve financieringsvormen? Dan kan het een mogelijkheid zijn om grond aan te kopen met een erfpachtfinanciering.

Vraag de gratis financieringschecklist aan!

Erfpacht berekenen

Bij een erfpachtfinanciering wordt het eigendom gesplitst in erfpachtrecht en bloot eigendom. Als jij als ondernemer de eigenaar bent van het erfpachtrecht, dan heb jij het vruchtgebruik over de grond. Het bloot eigendom is in dit geval van de stille vennoot. Hij gebruikt de grond dus niet, maar financiert een gedeelte van de marktwaarde van de grond in de vorm van een zogeheten canon. In veel gevallen gaat het hierbij om 70%. Dit deel wordt dus gefinancierd. De overige 30% moet je zelf financieren met bijvoorbeeld eigen middelen.

Vergeleken met een lening bij de bank zijn de financieringslasten bij een erfpachtfinanciering in de meeste gevallen lager. Bovendien heb je door de lange looptijd van de erfpachtovereenkomst meer zekerheid. Het nadeel is alleen dat de grond niet van jou is, en je dus niet volledig eigenaar bent.

Erfpachtovereenkomst

Na het erfpacht berekenen leg je de gemaakte afspraken vast in een erfpachtovereenkomst. Deze overeenkomst moet uit een aantal wettelijk verplichte onderdelen bestaan, zoals:

 • het financieringspercentage
 • het canonpercentage
 • de looptijd van het erfpachtrecht
 • afspraken bij einde looptijd

Erfpachtfinanciering als herfinanciering

Je kunt een erfpachtfinanciering ook aangaan voor een herfinanciering van de grond. Dit is vooral interessant als je wilt investeren. De vrijgekomen liquide middelen kun je dan daarvoor inzetten. Let wel op het terugkooprecht bij het einde van de looptijd.

Tip
Lijkt erfpachtfinanciering interessant? Laat je vooraf dan goed informeren. Er zijn namelijk verschillende factoren van invloed. WeCapital helpt je graag aan een zo optimaal mogelijke erfpachtfinanciering.

Financieringsscan
Maak kennis met Ard Dekker
Ard Dekker Senior Financieringsspecialist
Maak kennis met Ard Dekker: jouw financieringsspecialist

Wil je meer weten over financiering en welke vorm het beste bij jou en jouw situatie past? Vul het contactformulier in of neem contact op met de adviseurs van WeCapital.

Ard Dekker
WeCapital
 • Financieringsadvies
  van ervaren financieringsexperts
 • Bedrijfsfinanciering
  vergroot kans op financiering
 • Financieel advies
  gericht op jouw onderneming
 • Netwerk
  selectie van financieringspartijen
Altijd een vestiging bij jou in de buurt
WeCapital
Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
Postbus 10055
8000 GB Zwolle
Burgemeester de Beaufortplein 13
7475 AG Markelo