Countus Groep

Countus is onderdeel van de Countus Groep. Ooit, in 1924, begonnen we als coöperatie van gedreven ondernemers die begrepen dat ze samen meer zouden bereiken dan alleen. Inmiddels zijn we al vele jaren een groep zelfstandige bedrijven met in totaal zo’n 530 medewerkers verdeeld over 23 vestigingen. De Countus Groep, bestaat naast Countus accountants + adviseurs, uit:

Subvention

Subvention, één van de grootste subsidiebureaus in Nederland, helpt ondernemers subsidiemogelijkheden maximaal te benutten. Subvention signaleert subsidiemogelijkheden, analyseert de haalbaarheid, begeleidt de aanvraag conform de eisen en bewaakt de verantwoording. Zo komen er extra middelen beschikbaar waarmee waardevolle projecten uitgevoerd kunnen worden en doelen binnen bereik komen.

Zienergie

Zienergie geeft advies bij vraagstukken rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ene keer begeleidt Zienergie ondernemers bij certificering of het verbeteren van de energieprestaties. De andere keer helpen ze organisaties een visie te vormen op duurzaamheid of een energieloket op te zetten.

WeCapital

WeCapital adviseert en begeleidt ondernemers bij financieringsprocessen. Nu kredietverlening aan het mkb door banken steeds moeilijker wordt, worden financieringsvraagstukken steeds vaker ingevuld door een opeenstapeling van verschillende financieringsbronnen. WeCapital geeft je toegang tot de vele bronnen van geld die er vandaag zijn. Of je nu geld nodig hebt om te kunnen ondernemen, extra kapitaal wilt aantrekken voor investeringsplannen of een bestaande lening gunstiger wilt afsluiten, WeCapital helpt je om tot een passende financieringsstructuur te komen die optimaal aansluit bij je kapitaalbehoefte.

Countus Seres

Countus Seres helpt zorgprofessionals hun vak uit te oefenen zonder dat zij zich hoeven te bekommeren om de juridische, fiscale, administratieve of financiële aspecten van hun bedrijfsvoering. De accountants en belastingadviseurs van Seres richten zich in het bijzonder op het optimaliseren van de bedrijfsvoering van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, dierenartsen en medisch specialisten.

De Omgevingsadviseurs

De Omgevingsadviseurs is een gespecialiseerd adviesbureau in ruimtelijke ordening en milieu en helpt ondernemers in het buitengebied toekomstbestendig en succesvol ondernemen. De Omgevingsadviseurs staan je daadkrachtig bij op elk gebied rondom ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Van een locatiescan en vergunningaanvraag tot advies bij bezwaar en beroep en de begeleiding richting overheden, politiek en je omgeving.