Algemeen

Corona: nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers die in financiële nood komen

17 mrt 2020
Steunmaatregelen voor de impact van corona

Als gevolg van het coronavirus hebben of krijgen vooral bedrijven in de evenementenbranche, horeca, toerisme en transport financiële problemen. Banken en andere financiers kunnen deze bedrijven helpen door een overbruggingsfinanciering te verstrekken. In dit artikel lichten we de nieuwe steunmaatregelen toe.

BMKB-voorwaarden verruimen

Kom je in moeilijkheden door het coronavirus? Het kabinet heeft nu het plan om garant te staan voor leningen die je hierdoor moet aantrekken. Dit zal gebeuren door een verruiming van de BMKB-voorwaarden (staatsgarantie). De regeling is sinds 16 maart 2020 van kracht.

Wat houdt de maatregel in en hoe helpt het ondernemers?

Om banken en andere financiers te stimuleren om de getroffen ondernemers te helpen, treft de overheid aanvullende maatregelen. Ondernemers met een gezond toekomstperspectief maar die nu tijdelijk liquiditeitsspanningen hebben, kunnen door de garantstelling van de overheid makkelijker worden gefinancierd.

Voor welke ondernemers geldt de regeling?

We hebben het in dit geval over ondernemers die niet gefinancierd kunnen worden vanwege het feit dat er onvoldoende zekerheden geboden kan worden aan de financier. De staat kan deze garantstelling dan deels verzorgen.

In de huidige BMKB-regeling is het borgstellingskrediet 50% van het totaal aan nieuw te verstrekken financiering. Over deze som geeft de staat 90% borgstelling af en loopt de financier geen risico.

Speciaal voor ondernemers die te maken krijgen met financiële problemen als gevolg van het Coronavirus wordt deze regeling nu verruimd (er geldt al een verruimde maatregel aangaande het PFAS en stikstofdossier). De verruiming houdt in dat het borgstellingskrediet wordt verruimd van 50% naar 75% voor een overbruggingsfinanciering van 2 jaar.

Meer weten?

Wij volgen deze ontwikkeling op de voet en zijn in gesprek met onze financieringspartners. We verwachten op korte termijn meer duidelijkheid te hebben over de voorwaarden en mogelijkheden van deze steunmaatregel. Heb je nu al vragen? Neem contact op met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van het laatste corona-nieuws.