Algemeen

10 tips om je cashflow te verbeteren

Mark Klein Breteler
16 nov 2018
Cashflow berekenen

Liquiditeit is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering: ‘cash is king’. Anders gezegd: zorg ervoor dat je een goede cashflow hebt. Bij ondernemers ligt de aandacht veelal bij het product dat je levert. De financiële zaken komen vaak op de tweede plaats. Tot het moment dat je banksaldo begint te knellen.

De betekenis van cashflow

Wat is een cashflow precies? Letterlijk staat het voor geldstroom of kasstroom. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Wat komt er binnen en wat gaat eruit? Dat is iets anders dan de winst die je met je bedrijf maakt, al zorgt winst meestal voor een ruimere cashflow.

Regelmatig komen wij ondernemers tegen die problemen hebben met hun liquiditeit. Dit speelt vooral bij bedrijven waar het minder goed gaat én bij bedrijven die snel groeien. Ondanks de groei en de mooie winsten, kan de liquiditeit een probleem zijn, omdat er veel geld vast komt te zitten in debiteuren en voorraden. Herkenbaar? Wij geven je 10 praktische cashflow-tips.

Tip 1: maak een liquiditeitsbegroting

Zorg dat je een goede voorspelling maakt van je cashflow-verloop. Een liquiditeitsbegroting kan hier goed bij helpen. Dit geeft zicht op het saldoverloop, bijvoorbeeld tijdens en na een vakantieperiode. Klassiek is bijvoorbeeld dat de betaling van facturen door bedrijven vertraagt in mei, omdat dan vakantiegeld betaald moet worden. Vertraagde betalingen in de vakantieperiode terwijl de loonkosten gewoon doorlopen, is nog zo’n voorbeeld.

Tip 2: check de kredietwaardigheid van je klanten

Weet met wie je zaken doet. Wil je van tevoren weten of je facturen betaald worden, check dan de kredietwaardigheid van een onderneming of sluit een kredietverzekering af.

Tip 3: spreek betalingscondities af

Spreek heldere betalingscondities af. Werk met een vooruitbetaling of betaling binnen 8 dagen waarbij je een korting afspreekt. Zit je op de standaard 30 dagen, spreek dan bijvoorbeeld af dat je het bedrag (automatisch) incasseert.

Tip 4: factureer dagelijks

Factureer snel. Dagelijks factureren maakt dat je gemiddeld 2 weken eerder je geld binnen hebt dan als je 1 keer per maand facturen verstuurt.

Tip 5: stuur betalingsherinneringen

Zorg dat je een goed systeem hebt voor de verzending van betalingsherinneringen. De eerste herinnering zou je kunnen zien als vriendelijke reminder, terwijl de tweede herinnering tekstueel iets directer ingezet zou kunnen worden en alleen verstuurd hoeft te worden als het echt nodig is om de vordering te laten incasseren.

En als je iets belooft, moet je het ook waarmaken. In de praktijk verslapt dit bij veel bedrijven vaak vanwege de druk om klanten te kunnen verliezen. Maar realiseer je dat je beter geen klant kunt hebben, dan eentje die niet betaalt.

Tip 6: optimaliseer het voorraadbeheer

Voorraadbeheer is een belangrijk instrument om de cashflow te sturen. Er is altijd een spanningsveld tussen geen nee willen verkopen en toch een zo laag mogelijke voorraad aanhouden. Besef: voorraad = geld. Maar hoeveel voorraad is er echt nodig? Hoe lang ligt de voorraad? En worden onderhanden projecten wel tijdig afgerond en gefactureerd? Door hier kritisch naar te kijken en hierop te sturen, kun je de kaspositie verbeteren. Voorraad die niet op de plank ligt, is ook niet betaald.

Tip 7: betaal niet sneller dan nodig

Stuur je crediteuren aan. Betaal ze op de laatste dag van de betaaltermijn en als je krap zit qua liquiditeiten, overleg dan tijdig met je belangrijkste leverancier(s) om tijdelijk later te mogen betalen. Als je zelf het initiatief neemt, heeft de leverancier hier meestal geen problemen mee.

Tip 8: overweeg bankfinanciering of factoring

Wil je graag investeren in groei, of heb je juist behoefte aan liquiditeit als gevolg van groei? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van een bankfinanciering of factoring.

Tip 9: zorg voor voldoende saldo in rekening courant

Bij een goed saldo lijkt het handig om hier een investering uit te betalen. Betaal echter niet standaard uit je rekening courant. Dit is natuurlijk prima als er meer dan voldoende liquiditeit is, maar besef dat het geld dat je hiervoor gebruikt, vastzit. Investeringen kun je ook financieren.

Tip 10: wees transparant over je kaspositie

Als je knelpunten verwacht in de cashflow, overleg dan tijdig met je financiers. Met een goede toelichting op de verwachte geldstromen en daarin duidelijk kunnen maken dat je bedrijf een gezond perspectief heeft, maakt dat een financier sneller bereid is te helpen door al dan niet tijdelijk te financieren of de aflossingen op te schorten.

Meer weten?

Wil je meer weten over het verbeteren van je cashflow? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler