Algemeen

Blijf kritisch kijken naar je financieringsvoorwaarden

Mark Klein Breteler
17 okt 2017

Het financieringslandschap is verandert. Door de financiële crisis wordt er anders tegen banken aangekeken. Bovendien moeten banken door de Basel-richtlijnen aan allerlei aangescherpte voorwaarden voldoen. Ze kijken daardoor kritischer naar aangevraagde financieringen en stellen hogere financieringsvoorwaarden. Alternatieve financieringsbronnen kunnen een oplossing bieden.

Inhaaleffect financieringen

Inmiddels is de crisis ‘voorbij’. De economie draait weer op volle toeren.

Ondernemers zetten meer om en durven weer te investeren. Ook is de solvabiliteitspositie van mkb-ondernemingen verbeterd. Er ontstaat een inhaaleffect met investeringen die in de crisis zijn uitgesteld.

Financieringen en financieringsvoorwaarden

Tijd om dus weer eens kritisch naar de diverse financieringen en vooral de bijbehorende financieringsvoorwaarden te kijken. WeCapital is de afgelopen maanden bij diverse overname- en/of financieringstrajecten betrokken geweest. Vanuit een quickscan kijken we naar hoe een onderneming ervoor staat en hoe de financiering is geregeld.

Daarbij is ons in de afgelopen periode een aantal zaken opgevallen. Een paar voorbeelden hiervan lichten we graag toe.

Rente-opslagen en financieringsvoorwaarden

Niet zelden zijn in de crisisjaren door de slechte resultaten en teruglopende vermogensposities (lees: de solvabiliteit daalt tot onder de 20%) de renteopslagen verhoogd of andere voorwaarden aangescherpt. Nu de winsten weer stijgen en de vermogenspositie verbetert, is het slim om alle gemaakte (aangescherpte) afspraken eens tegen het licht te houden. Wat brengen ze aan extra kosten met zich mee? Zijn ze nog nodig?

Let daarbij op zowel de opslagen op de eerder afgesproken rentepercentages als op de verplichting om periodiek extra informatie aan te leveren.

Omzetten bij investeringen of overdrachten

Als je wilt investeren, wordt er uiteraard gekeken naar wat de beste manier is: bancair of anderszins. Onder omstandigheden kan het goed zijn om te kijken in hoeverre de investering ingebouwd kan worden in de bestaande financieringspositie. Zeker als een aanzienlijk deel is afgelost en er bijvoorbeeld sprake is van overwaardes in gebouwen. Daarbij wordt de bestaande financiering meegenomen in de financieringsaanvraag. De gehele financiering wordt geactualiseerd naar de huidige onderneming met nieuwe rentepercentages en een passend aflosschema. De ervaring leert dat hierbij zeker voordeel kan worden behaald.

Borgstellingen

Dat geldverstrekkers graag de zekerheid willen dat hun geld wordt terugbetaald, is logisch. Maar als de onderneming onvoldoende zekerheid kan bieden, wordt er vaak een aanvullende zekerheid van de ondernemer in privé gevraagd: een borgstelling.

De borgstellingsovereenkomst wordt getekend en ‘verdwijnt in de kast’. Het kan heel zinvol zijn om bij betere resultaten en betere vermogensposities de borgtocht kritisch te bezien: hoort bijvoorbeeld een beperking of zelfs intrekking tot de mogelijkheden? Dat geeft toch wat meer rust in privé.

Kortom: houd je financieringen tegen het licht

Nu de resultaten en vermogensposities verbeteren, kan het zinvol zijn om de bestaande financieringen eens door te nemen. Dat kan namelijk leiden tot verrassende uitkomsten en onverwachte besparingsmogelijkheden.

Meer weten?

Wil je weten welke financieringsmogelijkheden er zijn? En wat voor jouw onderneming interessant kan zijn? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler