Algemeen

De beoordelingscriteria voor een financieringsaanvraag bij de bank

20 okt 2017

Als je een financiering aanvraagt bij de bank, toetst de bank de financieringsaanvraag aan een aantal beoordelingscriteria. Grofweg kunnen we stellen dat deze leunen op 4 pijlers: Ondernemer/Onderneming, Rentabiliteit, Vermogen en Zekerheid. We zullen ze onderstaand globaal toelichten.

De bank beoordeelt allereerst wat de kwaliteiten van de ondernemer zijn en hoe het verdienmodel van de onderneming in elkaar zit. Dit is deels een subjectieve beoordeling. Voor jou als ondernemer is het daarom belangrijk goed voorbereid het gesprek in te gaan. Je zult goed moeten kunnen vertalen wat je onderscheidend vermogen is en hoe je onderneming in elkaar steekt.

Rentabiliteit

Daarnaast kijkt de bank naar de historische rentabiliteit in combinatie met een onderbouwde prognose. Van belang is dat de toekomstige financieringslasten (inclusief de gevraagde financiering) gedragen kunnen worden. Vanuit de cashflow moet tevens voldoende ruimte zijn voor het opvangen van tegenvallers en vervangingsinvesteringen.

Vermogen

Het vermogen wordt getoetst op basis van de solvabiliteit van de onderneming. Hoeveel eigen vermogen heeft het bedrijf of hoeveel kun je opbouwen in de toekomst? De vermogenspositie van de onderneming is belangrijk om toekomstige vervangingsinvesteringen of tegenvallers op te kunnen vangen. Stille reserves spelen hierin ook een rol. Een voorbeeld van een stille reserve is het verschil in de boekwaarde van een bedrijfspand en de werkelijke marktwaarde.

Zekerheid

De bank vraagt in de meeste gevallen zekerheden als onderpand voor de te verstrekken financiering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een hypotheek op de woning of bedrijfspand of pandrecht op vlottende activa. Hoe meer zekerheden de bank verkrijgt, hoe lager het risico voor de bank op het moment dat het mis gaat.

Heeft de bank de afzonderlijke risico’s van de pijlers ingeschaald, dan zal men daarop hun besluit baseren om wel of niet tot financieren over te gaan. Vanuit WeCapital weten wij goed hoe de bank tot hun risicoafweging komt en waar voor jou als ondernemer de kansen liggen.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de haalbaarheid van je financieringsaanvraag en hoe je de financierbaarheid kunt vergroten? We kunnen een financieringsscan voor je maken, zodat je weet waar je aan toe bent. Neem contact op met een van onze adviseurs