Algemeen

Derivatenkwestie opgelost met het herstelkader?

Mark Klein Breteler
19 mei 2017

Een flink aantal ondernemers heeft in het verleden via hun bankier rentederivaten afgesloten. De rentederivaten kregen allerlei exotische namen als CAPS, Floors en de bekendste: SWAPS mee. Doelstelling van het afsluiten van een rentederivaat was om kostenstijging en risico’s voor ondernemingen te beperken.

Inmiddels blijkt dat het werken met rentederivaten niet altijd  in het voordeel van de ondernemer is uitgepakt. Sterker; het heeft in veel gevallen  grote nadelen en financiële gevolgen voor veel ondernemers.

Herstelkader rentederivaten

Na veel discussie en procedures is er nu een herstelkader rentederivaten. Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld. De deelnemende banken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het herstelkader.

Deze banken zijn:

  • ABN AMRO
  • Deutsche Bank
  • ING
  • Rabobank
  • SNS Bank en
  • van Lanschot

Doel van het herstelkader

Het doel van het herstelkader is om op eenvoudige en snelle wijze compensatie te bieden voor de klanten die daarvoor in aanmerking komen. De deelnemende banken toetsen of een (klant)dossier binnen het bereik van het Herstelkader valt. De banken doen dit proactief. Je ontvangt van je bankier een brief als jouw dossier onder de uitvoering van het Herstelkader valt. De bankier moet je in die brief informatie verstrekken over onder andere tijdslijnen.

Het Herstelkader staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de uitvoering van het herstelkader. De compensaties kunnen fors oplopen en het voorstel is tegen finale kwijting.

Meer weten?

WeCapital heeft uitgebreide kennis en ervaring in de behandeling en afhandeling van zaken als deze. Heb jij als ondernemer te maken met de derivatenkwestie en heb je een brief van je bank ontvangen? Neem dan, vrijblijvend, contact met ons op via het contactformulier.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler