Algemeen

Heb jij te maken met een renteopslag op je lening?

Mark Klein Breteler
06 sep 2017

Heb je een hypotheek waarvan het risico door de bank als hoger is geclassificeerd? Dan betaal je vaak een hogere rente. De zogenaamde renteopslag. De renteopslag werkt volgens het principe: hoe hoger her risico voor een bank, hoe hoger de opslag is.

Onterechte verhoging renteopslag

Onlangs zijn 2 consumenten die meenden dat hun bank ten onrechte de renteopslag op hun hypothecaire lening had verhoogd, in het gelijkgesteld. Dat is gebeurd door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De betreffende banken moeten het verschil in de betaalde rente (na renteopslag) en de vooraf overeengekomen rente vergoeden.

De uitspraak van Kifid is opvallend, omdat in de lening-overeenkomsten van deze 2 consumenten was opgenomen dat de banken eenzijdig de renteopslagen mochten veranderen.

Omstandigheden en mechanisme

Kifid komt tot de uitspraak omdat er nergens in de voorwaarden of overige lening-documentatie van de hypothecaire lening is duidelijk gemaakt ‘onder welke omstandigheden, volgens welk mechanisme en in welke mate de renteopslagen kunnen worden verhoogd’.

Volgens de geschillencommissie was het daarom voor de 2 consumenten onmogelijk vooraf een inschatting te maken van de gevolgen van het aangaan van de lening. Bovendien neemt het Kifid in de uitspraak de korte termijn van bekendmaking van de wijzigingen in tarieven mee. De bekendmaking van de termijnen was zó kort van te voren, dat de consumenten geen tijd meer hadden om gebruik te maken van het recht over te stappen naar een andere aanbieder.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen met betrekking tot renteopslagen? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler