Algemeen

Herbeoordeling derivatendossier verloopt moeizaam

Mark Klein Breteler
27 okt 2017

De herbeoordeling van de derivatendossiers verloopt langzamer dan verwacht. Inmiddels geven 4 van de 6 banken aan dat ze de herbeoordeling dit jaar niet kunnen afronden. De complexiteit van het herstelkader en het datasysteem van de banken is hiervan de oorzaak.

Moeite met technisch herstel

De banken hebben de meeste moeite met stap 2: het technisch herstel. Dit is de
de match tussen het rentederivaat en de onderliggende lening(en). Als ze de benodigde informatie niet hebben, gaan ze uit van aannames. In het definitieve aanbod vragen ze klanten dan ook nadrukkelijk deze aannames te controleren en onjuistheden te melden.

Als je als klant akkoord gaat met het aanbod gaan alle bestaande en toekomstige aanspraken, klachten en vorderingen van tafel. Een eventueel beroep tegen het voorstel bij de Geschillencommissie gaat op basis van een akkoord op alle overige onderdelen van het herstelkaderaanbod en met acceptatie van de uitspraak van de Geschillencommissie. Het is dus belangrijk het voorstel goed te controleren en onjuiste aannames tijdig te melden bij het Contact Centrum Rentederivaten.

Geen definitief voorstel, dan een voorschot

De banken hebben toegezegd dat de klanten die in 2017 geen definitief voorstel ontvangen een voorschot krijgen. Waarschijnlijk bedraagt dit voorschot 100 procent van de coulancevergoeding. Deze vergoeding is een percentage van de betaalde rentes, afhankelijk van de omvang van het rentederivaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het derivatendossier? Of informatie over welke compensatie je kunt krijgen? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler