Algemeen

Herstelkader Rentederivaten: toekenning vergoeding advieskosten

Mark Klein Breteler
01 mrt 2018

Naast de voorschotten op de vergoeding binnen het Herstelkader Rentederivaten (UHK) komen nu de eerste definitieve beoordelingen naar buiten. Belangrijk onderdeel van deze beoordeling is de vergoeding voor advieskosten in verband met een klacht, aanspraak of vordering ten aanzien van een afgesloten rentederivaat met de bank.

Zoals bekend zijn banken verplicht om klanten die een rentederivatenproduct hebben afgesloten een compensatieregeling (schadevergoeding) aan te bieden. Dit is een zeer ingewikkelde kwestie waarbij het van groot belang is dat je je als ondernemer deskundig laat adviseren en begeleiden.

Vergoeding voor advieskosten

Een nieuwe ontwikkeling binnen het Uniform Herstelkader is de vergoeding voor advieskosten. Heb je advieskosten gemaakt? Op individuele basis kun je de kosten voor een advocaat of financieel-technisch adviseur tot maximaal 10.000 euro declareren. De adviseur moet je voor 1 maart 2016 hebben ingeschakeld met uitloop tot 19 december 2016.

Advies van een accountant

Heb je een accountant ingeschakeld? Binnen het UHK valt een accountant in beginsel niet onder het begrip ‘financieel-technisch adviseur’. Maar let op: daar waar sprake is van specifieke financieel- technische advisering door de specialist rondom treasury-producten komt deze advisering wél voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit WeCapital hebben we diverse ondernemers begeleid en geadviseerd vanuit onze specifieke kennis en ervaring. In de eerste definitieve Herstelkader Rentederivatenbeoordelingen is deze specifieke financieel- technische advisering erkend en is de vergoeding toegewezen.

Recht op vergoeding?

Kortom: de kosten voor de advisering en begeleiding in de rentederivatenprocedure komen (deels) voor vergoeding in aanmerking. Loop geen geld mis en laat dan ook goed onderzoeken of je recht hebt op deze compensatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om de specifieke treasury advieskosten te declareren? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

✆ 06 424 91 769

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler