Algemeen

Herstelkader Rentederivaten (UHK): uitkering ontvangen

Mark Klein Breteler
18 mei 2018
Het herstelkader rentederivaten uitgelegd

Ontvang je schade-uitkering voor de rentederivaten? In de meeste gevallen is deze vergoeding belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk binnen het Herstelkader Rentederivaten (UHK) daarom goed naar hoe je deze uitkering fiscaal gezien zo gunstig mogelijk kunt ontvangen.

Voorschot coulancevergoeding

Binnen het Herstelkader Rentederivaten (UHK) heeft een groot aantal mkb-ondernemers in 2017/2018 een voorschot ontvangen op de zogeheten coulancevergoeding. Afhankelijk van de omvang van de derivaten bedraagt het compensatiepercentage over de netto kasstroom 20% (0 tot en met 2,5 miljoen), 10% (2,5 tot en met 10 miljoen) of 0% (vanaf 10 miljoen). Verschillende banken hebben inmiddels een aantal definitieve schade-uitkeringen voor rentederivaten vergoed.

Verleden versus toekomst

De schade-uitkering is voor de werkelijk betaalde kasstroom uit het verleden (Retrospectief) en voor de toekomstige kasstroom (Prospectief). Ondanks dat het bedrag in veel gevallen zonder specificatie wordt uitbetaald, is het goed te weten welke deel van het bedrag tot het verleden behoort (en bij uitbetaling tot deze winst wordt gerekend) en welk deel voor de resterende looptijd al naar tijdsgelang tot winst gerekend mag worden.

Verdeling vaststellen

Heb je hier hulp bij nodig? Wij kunnen op basis van de kasstroom van het rentederivaat de verdeling vaststellen en optimaal adviseren op fiscaal gebied.

Meer weten?

Wil je meer weten over de coulancevergoeding binnen het Herstelkader Rentederivaten (UHK)? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler