Algemeen

Het financieringsplan: cruciaal voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering

Mark Klein Breteler
16 jul 2019
Financieringsplan uitstippelen

De Nederlandse economie groeit. Omzet en winsten van bedrijven nemen toe. Bij de internationale concerns, maar ook in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Maar groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe manage je een groeiend bedrijf als het gaat om personeel, omzet en organisatie?

Financieringsplan

Wat doe je met de (aanvullende) financiering? Wat doe je met je werkkapitaal? En moet je uitbreiden qua capaciteit? Er zijn veel mogelijkheden. Maar om de juiste financiering geregeld te krijgen, moet je als ondernemer goed beslagen ten ijs komen. En daarvoor heb je een gedegen financieringsplan nodig.

Een goed onderbouwd financieringsplan is namelijk cruciaal voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Het is belangrijk dat je alle mogelijkheden overweegt en benut. Wist je bijvoorbeeld dat de overheid verschillende steunmaatregelen kent die het risico voor een financier kleiner maken?

Steunmaatregelen

Voor deze regelingen kan je terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Zo heb je bijvoorbeeld het borgstellingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en de Garantie Ondernemingsfinanciering. Voor elke levensfase van je onderneming is er wel een faciliteit beschikbaar. Maar om voor een regeling in aanmerking te komen, moet je wel aan de voorwaarden voldoen.

Onderdelen financieringsplan

Het financieringsplan is in feite een afgeleide van het ondernemingsplan. Onderdelen die in het financieringsplan aan de orde komen:

  • De ondernemer
  • De onderneming
  • De markt
  • Een financieel plan
  • Je zekerheden

Ondernemer

Wie ben je als ondernemer en wat is je achtergrond en ervaring? Wat zijn je drijfveren? Beschrijf ook je privésituatie.

Onderneming

Een belangrijk onderdeel van de financieringsaanvraag is de beoordeling van je onderneming. De volgende zaken worden meegenomen:

  • je ondernemingsplan voor de komende jaren
  • de strategie van je onderneming
  • je doelen en hoe je die denkt te bereiken
  • de organisatie van je onderneming
  • SWOT-analyse: wat zijn de sterke punten van je onderneming en welke punten kun je verbeteren?

Markt

In welke markt is je onderneming actief? Wie zijn je beoogde klanten en hoe ga je ze bereiken? Wie zijn je concurrenten en hoe onderscheid je je ten opzichte van die concurrenten? Is er sprake van een krimpende markt, of juist van een groeimarkt?

Financieel plan

Als de voorgaande onderdelen goed zijn beschreven, volgt daaruit een financieel plan. Een financieel plan laat zowel resultaten zien van de afgelopen jaren (historie) als prognoses voor de komende jaren (toekomst). Denk bijvoorbeeld aan een exploitatieprognose en een liquiditeitsprognose. Uit de liquiditeitsprognose blijkt of je onderneming voldoende cash kan genereren om de rente en aflossing te betalen.

Zekerheden

Tot slot wordt er nog gekeken naar de zekerheden die je onderneming kan bieden. Zekerheden in de vorm van een hypotheek op grond en gebouwen. Of een pandrecht op voorraden en vorderingen of een borgstelling. Als je een bv of een nv hebt, vraagt een financier vaak om een privé-borgstelling of een achterstelling op andere leningen.

Een financierbare casus

Een financieringsplan omvat dus veel aspecten die goed overdacht en ingevuld moeten worden. Met een financieringsplan zorg je dat je geldverstrekkers een goede en financierbare casus kunt voorleggen. Eentje die ze zoveel mogelijk zekerheid biedt dat je de rente en aflossing kunt betalen.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je financieringsplan? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler