Algemeen

Hof wijkt af van route Herstelkader Rentederivaten (UHK)

Mark Klein Breteler
01 dec 2017

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een mkb-klant van ABN Amro een schadevergoeding toegewezen die fors hoger is dan de compensatie volgens het Herstelkader Rentederivaten. Het oordeel van de rechter dat de renteswap een beleggingsproduct is en de relatie tussen de mkb’er en de bank een adviesrelatie betreft, heeft mogelijk een bredere werking in andere rechtszaken over rentederivaten.

Onvoldoende geïnformeerd

De klant had bij ABN Amro een renteswap afgesloten en deze tussentijds beëindigd tegen een negatieve marktwaarde vanwege de rentedaling. Hij vroeg een krediet en vervolgens benaderde ABN Amro hem met het voorstel zich met een swap in te dekken tegen een rentestijging. De klant is toen onvoldoende geïnformeerd over de risico’s van het product, oordeelt de rechter.

De waarschuwingen in de standaarddocumentatie waarnaar de bank verwees in het geschil waren volgens de rechter onvoldoende. De rechter verklaarde de overeenkomst tussen beide partijen op grond van dwaling nietig, iets wat zelden gebeurt.

Wat betekent dit?

Wat betekent dit voor het Herstelkader Rentederivaten (UHK)? De uitspraak kan er toe leiden dat mkb’ers niet akkoord gaan met het compensatievoorstel en alsnog naar de rechter stappen.

Het verschil tussen de gerechtelijke uitspraak en een vergoeding langs de lijnen van het Herstelkader Rentederivaten bedroeg volgens de advocaat van de klant 250.000 euro. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volledige compensatie van de negatieve marktwaarde ten opzichte van een percentage (20% - 0%) van deze negatieve marktwaarde langs de lijnen van het Herstelkader Rentederivaten.

Meer weten?

Heb je vragen over wat deze uitspraak voor jou betekent? Of wil je een indicatie van jouw mogelijke compensatie uit het UHK? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler