Algemeen

Investeer in innovatie met de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten

Mark Klein Breteler
13 sep 2019
Innovatie van de garantieregeling

De minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit kondigde in januari 2019 de Garantieregeling VermogensVersterkende Kredieten (VVK) aan. De garantieregeling van € 75 miljoen is er om jonge boeren te ondersteunen en is een aanvulling op de bestaande Borgstelling MKB Landbouwkrediet. Ben je van plan om een landbouwbedrijf over te nemen? Dan kun je met behulp van deze regeling ook investeren in innovatie. De regeling zal waarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 in werking treden.

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten

De garantieregeling heeft als uitgangspunt dat startende agrarische ondernemers kunnen investeren in bedrijfsontwikkeling en innovatie ten behoeve van duurzaamheid als ze een bedrijf overnemen. De financiering wordt geregeld door achtergestelde leningen te verstrekken.

Met het fonds kun je dan ook niet de bedrijfsovername zelf financieren. Daarvoor heb je bijvoorbeeld de Borgstellingsregeling Landbouw. Een aanvullende investering moet voldoen aan een of meer toetsingscriteria van de Landbouwvisie. Hiervoor is een reële begroting van het bedrijfs- of investeringsplan het uitgangspunt. De aankoop van dieren- en fosfaatrechten en van extra grond wordt uitgesloten van het fonds. Dit om een mogelijk prijsopdrijvend effect tgv de regeling te voorkomen. Dat komt door het prijsopdrijvende effect.

Verstrekking achtergestelde leningen

Het verstrekken van achtergestelde leningen moet met de Garantieregeling VVK aantrekkelijker worden voor financiers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit en de regeling valt onder de bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Het beheer en de beoordeling van de regeling komt bij de banken te liggen.

Voor de regeling is € 75 miljoen beschikbaar. Hiervan wil de minister € 64 miljoen gebruiken voor de nieuwe Garantieregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK). Met de overige € 11 miljoen wordt een opleidings- en coachingstraject opgezet.

Met dit opleidings- en coachingstraject wil de minister het agrarisch ondernemerschap versterken. Het cursusmateriaal geeft boeren inzicht in wat het betekent om een gezinsbedrijf over te nemen.

Meer weten?

Meer weten over de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler