Algemeen

Laatste nieuws over het herstelkader rentederivaten

Mark Klein Breteler
14 jul 2017

We hebben de eerste helft van 2017 er alweer opzitten en nog altijd is het stil rondom de uitvoering van het Uniform Herstelkader (UHK). De minister van Financiën had verwacht de compensatie van klanten medio 2017 te kunnen afronden. Dat is niet gelukt. Toch kunnen wij nieuws over de uitvoering van het UHK met jou delen.

Aanbodbrieven

Hoewel het hele proces vertraging heeft opgelopen, lijkt het er nu toch op dat de eerste aanbodbrieven zullen worden verstuurd. De opgelopen vertraging treft vooral MKB-klanten. Zij ontvangen pas medio 2018 een voorstel. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in gesprek met banken om klanten die in 2017 geen aanbodbrief krijgen, een voorschot te doen. De AFM dringt er bij de banken op aan om kwetsbare klanten in beeld te brengen. Want, zo vindt de AFM, deze groep mag vanwege de vertraging van het aanbod niet in acute liquiditeitsproblemen komen.

Advies AFM biedt mogelijkheden

Zodra de eerste aanbodbrieven komen zal ook duidelijk worden of de banken, op advies van de AFM, de procedures voor aanvullende maatregelen en tegemoetkomingen ruimhartig toepassen.

Het feit dat de AFM het belang van de (MKB)klanten in dit proces voorop stelt, biedt mogelijkheden bij financieringsbesprekingen. De compensatie kan mee worden genomen in bijvoorbeeld de besprekingen over investeringsplannen en de financieringsbehoefte.

Meer weten?

Heb je nog vragen of behoefte aan nadere informatie? Of wil je een indicatie ontvangen van de mogelijke compensatie uit het UHK? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

 

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler