Algemeen

Liquiditeitsbehoefte in beeld brengen: wat zijn je verwachte inkomsten en uitgaven?

06 apr 2020
Liquiditeitsbehoefte berekenen

Hoewel de impact van het coronavirus nog moeilijk is in te schatten, is het belangrijk (noodzakelijk) om alvast een realistische inschatting te maken van je liquiditeitsbehoefte. Zet voor de komende 6 tot 9 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Ondernemen in zwaar weer vereist namelijk een actieve sturing op liquiditeit en geldstromen.

Denk vanuit verschillende scenario’s

Maak je liquiditeitsinschatting op basis van meerdere scenario’s. Neem als basis een worst case scenario (rekeninghoudend met de beschikbare fiscaal-economische steunmaatregelen van de overheid/banken):

 • verwachte omzetterugval
 • verwachte ontvangsten debiteuren; de geldende betaaltermijn is hier niet meer leidend, omdat veel klanten zich in dezelfde situatie bevinden
 • afbouw variabele kosten (personeel/inkoop/brandstof etc.)
 • doorlopende uitgaven voor vaste kosten (personeel/huisvesting etc.)
 • verwachte uitgaven crediteuren, rekeninghoudend met de afbouw van variabele kosten en de doorlopende uitgaven voor externe vaste kosten
 • uitstel/afstel investeringen
 • uitstel aflossingen en rente leningen
 • tegemoetkoming loonkosten vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 • uitstel van belastingbetalingen voor de loon-, omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting
 • tijdelijke ondersteuning inkomen zelfstandigen
 • verruiming BMKB-financiering
 • overbruggingsfinanciering banken (rekening courant/factoring)

Regelmatig monitoren

Het is noodzakelijk om de liquiditeitsontwikkeling op periodieke dag- of weekbasis te monitoren. Zo krijg je de knelpunten inzichtelijk en kun je daarop anticiperen.

Vanuit WeCapital hebben wij tools beschikbaar waarmee je aan een goede liquiditeitsplanning en -realisatie kunt werken.

Sale and Leaseback

Op dit moment is er een groeiende behoefte aan overbruggingsfinancieringen. Dit betekent echter niet dat je je alleen maar moet focussen op wat de bank voor jou kan betekenen. Heb je snel een buffer nodig? Dan zijn er ook alternatieven, zoals Sale and Leaseback.

Heb je bijvoorbeeld activa uit eigen middelen aangeschaft? Dan kun je deze via de Sale and Leaseback-regeling mogelijk alsnog in een leaseconstructie opnemen. Activa die al langer in bezit is, maar nog steeds economische waarde heeft, komt mogelijk ook in aanmerking.

Meer weten?

Wil je advies over het opstellen van een liquiditeitsplanning? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van Sale and Leaseback? Neem contact op met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van het laatste corona-nieuws.