Algemeen

Rente komende 3 jaar onveranderd laag

Mark Klein Breteler
08 okt 2020
Lage rente de komende 3 jaar

Onlangs heeft de Federal Reserve Board (FED) – het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank – de economische ontwikkelingen doorgesproken. In deze beleidsvergadering heeft de FED de verwachting uitgesproken de rente de komende 3 jaar niet te verhogen en op 0% te houden.

Monetair beleid en inflatie

Het huidige monetaire beleid? Obligaties opkopen tot $ 120 miljard per maand. De FED wil dit beleid handhaven en geeft aan dat daar nog de nodige flexibiliteit in zit. De basis van dit beleid wordt bepaald door de ontwikkeling van werkgelegenheid en de inflatie.

Verassend is dat de norm voor de gewenste inflatie van 2% absoluut is gewijzigd in 2% gemiddeld. Bij een inflatiestijging reageerde de bank in het verleden gelijk met een renteverhoging. Nu geeft de bank aan dat een rentecorrectie pas doorgevoerd kan worden als de inflatie boven de 2% is uitgestegen.

Rentebeleid

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt in lijn met dat van de FED. Ook de ECB verwacht een langdurige lage rente. De actuele 10-jarige hypotheekrente voor woninghypotheken ligt rond de 1%. De zakelijke rentetarieven zijn ook laag, maar liggen iets hoger. Dat komt door extra opslagen voor bijvoorbeeld beheerkosten, gerelateerde financieringsratio’s en specifieke verliesrisico’s.

Voor de zakelijke rente voor 10 jaar vast zien we een range van 2% tot 3%. Dit is afhankelijk van de rating (financiële kwalificatie) van de onderneming.

Meer weten?

Heb je vragen over de renteontwikkeling of over hoe de rente zich verhoudt ten opzichte van de rating van je onderneming? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

 

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler