Algemeen

Rentemarkt: wees voorbereid op een rentestijging

Mark Klein Breteler
24 nov 2017

De rentemarkt is een interessante markt. Gedurende het jaar 2017 beweegt de vaste rente (10-jaars swap) zich binnen een band van 0,35% (tussen 0,65% en 1,00%). De geldmarkt (3-maands Euribor) blijft echter vrij constant en komt niet los van de -0,32% tot -0,33%.

Er is nog geen sprake van enige relatie met de ontwikkelingen in de Europese economie, zo lijkt het. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB is nog steeds bepalend voor de rente-ontwikkeling.

Renteverhoging niet waarschijnlijk

Als we naar aanleiding van de uitspraken van Mario Draghi (voorzitter van de ECB) een inschatting moeten maken, dan lijkt een substantiële verhoging niet waarschijnlijk. Maar wees voorbereid. Het kan namelijk ook stilte voor de storm zijn. Daarom is het goed om alvast te weten wat de gevolgen zijn voor je bedrijf als de rente gaat stijgen.

Prijsstijgingen in de markt

De historisch lage rente is geen blijvertje. De rente gaat een keer omhoog, maar we weten niet wanneer. Wanneer de rente stijgt, drukt dat in de regel de prijsstijgingen in de markt. De financieringslasten worden dan hoger. En prijzen komen onder druk te staan. Als de rentelasten stijgen, neemt de betalingscapaciteit bij veel bedrijven naar waarschijnlijkheid af. Vooral bij kapitaal intensieve investeringen is dat het geval.

Financieringsbehoefte agrarische sector

Ben je agrarische ondernemer? De agrarische sector staat de nodige investeringen te wachten. Denk aan grondgebondenheid in de melkveehouderij, fosfaatwetregels en verduurzaming van grondgebruik.

Deze investeringen hebben allemaal een weerbare landbouw als doel. Het bijkomend effect? Een toenemende financieringsbehoefte. Vooruitlopend is het slim om te weten wat je leencapaciteit is. En hoe je je investeringen en financieringen kunt realiseren.

Leencapaciteit en renterisico

We helpen je graag verder. We gaan graag een keer met je in gesprek om te kijken wat je leencapaciteit is, wat een acceptabel renterisico is, en waar nog mogelijkheden liggen tot optimalisatie van jouw financiering.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rentemarkt en jouw mogelijkheden? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler