Algemeen

Schadeherstel derivatendossier loopt weer vertraging op

Mark Klein Breteler
05 okt 2017

Mkb-ondernemers die al lang wachten op herstel van de schade die ze opliepen als gevolg van aanschaf van rentederivaten, moeten nog meer geduld hebben. De uitvoering van het herstelkader is zo complex dat er weer vertraging optreedt.

De banken zullen in de tweede voortgangsrapportage die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eind deze maand aan de Tweede Kamer stuurt vrijwel geen voortgang melden.

Hoge, onvoorziene kosten

Ongeveer 20.000 mkb-ondernemers kochten de afgelopen jaren rentederivaten met allerlei exotische benamingen. Daarmee wilden ze zich indekken tegen toekomstige rentestijgingen. Maar de marktrente daalde en ze werden geconfronteerd met hoge, onvoorziene kosten. De banken hebben hen daar vooraf niet of onvoldoende over ingelicht.

Ingewikkeld en tijdrovend

Nu is er een Uniform Herstelkader afgesproken om tot werkbare oplossingen te komen. De uitvoering van dat ruim 200 pagina’s tellende herstelkader blijkt echter zeer complex. Dat het uniforme kader met een eenduidige aanpak zou bijdragen aan snel schadeherstel, blijkt in de praktijk weerbarstiger. Het kader is dermate uitgebreid en ingewikkeld dat het berekenen van de schade per klant ingewikkeld en tijdrovend blijkt.

De betrokken partijen, zoals de AFM, de banken en de accountantskantoren, houden elkaar in een houdgreep 'uit angst iets verkeerd te doen’. De banken zijn bang voor verdere imagoschade.

Kwaliteit versus strenge eisen

De oplopende vertraging heeft te maken met enerzijds de kwaliteit van de dossiers van de banken en anderzijds met de strenge eisen die aan de accountants worden gesteld. Want elke individuele schadebeoordeling die een bank maakt, moet worden goedgekeurd door een externe accountant. Die goedkeuring moet daarbij volgens de AFM voldoen aan de zware COS-3000-norm. Met zijn handtekening onder een dergelijk rapport geeft de accountant aan dat de inhoud van het rapport zeer nauwkeurig is.

De complexiteit van de uitvoering leidt tot zeer hoge kosten bij de banken. Al met al dus weer vertraging in een al jaren slepend derivatendossier. Banken informeren klanten over de voortgang van hun dossier en doen voorstellen tot afwikkeling.

Meer weten?

WeCapital heeft inmiddels veel ervaring in de beoordeling en behandeling van derivatendossiers. Wil je meer weten over het schadeherstel van de derivatendossiers? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler