Algemeen

Subsidie advieskosten voor mkb-ondernemingen

Mark Klein Breteler
09 feb 2018

Heb jij voor het opstellen van een investeringsproject of voor de financiering van een investeringsproject deskundig advies ingewonnen? Dan hebben we goed nieuws. Je kunt namelijk een subsidie voor deze advieskosten aanvragen. De provincie Overijssel heeft 100.000 euro vrijgemaakt voor mkb-bedrijven die zich hebben laten adviseren.

Voorwaarden subsidie

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie, moet je een in Overijssel gevestigde mkb-ondernemer zijn met rechtspersoonlijkheid (BV). Je moet je bovendien hebben laten ondersteunen bij de financieringsaanvraag voor een investeringsproject.

Waarom een subsidie voor advieskosten?

Een mooie kans dus. De regeling is beschikbaar gesteld omdat het financieringslandschap de afgelopen jaren flink is veranderd. Er zijn bovendien veel nieuwe kredietverstrekkers bij gekomen. Het mkb heeft daardoor onvoldoende zicht op de mogelijkheden. Het verkrijgen van financiering is immers moeilijk en het landschap is zo onoverzichtelijk.

Door een deel van de advieskosten te vergoeden, wil de provincie bijdragen aan het realiseren van ondernemersplannen.

Hoe werkt het?

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van 1.000 euro en een maximum van 3.000 euro. Je kunt maximaal 1 keer een subsidie aanvragen voor ondersteuning voor het opstellen of verbeteren van een investeringsproject en 1 keer voor ondersteuning bij het verkrijgen van een financiering voor een investeringsproject. In totaal gaat het dus om maximaal 6.000 euro.

Meer weten?

WeCapital heeft veel ervaring in het beoordelen en behandelen van investeringsbegrotingen en financieringsaanvragen. Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler