Algemeen

UHK MKB Rentederivaten: de stand op dit moment

Mark Klein Breteler
24 jul 2019
De kosten van UHK MKB rente

Banken moeten MKB-klanten die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten, een aanbod tot herstel doen. Dat is bepaald in het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Op dit moment hebben de 6 banken die meedoen aan het UHK € 1,27 miljard uitgekeerd aan MKB-ondernemers.

Afronding van het UHK

5 van de 6 banken zijn daarmee klaar met het UHK. De zesde bank, met de grootste derivatenportefeuille, zegt dat ze 75% afgerond hebben. Deze bank verwacht in 2019 het UHK af te ronden.

Akkoord met het UHK-voorstel

Als je als ondernemer akkoord gaat met het UHK-voorstel, is dat tegen algehele en finale kwijting. Dat betekent dat je in de toekomst geen aanspraak op de bank kunt doen in verband met het rentederivaat. Dat geldt zowel voor directe als voor eventuele gevolgschade.

Niet eens met het UHK-voorstel

Als je het als ondernemer niet eens bent met het UHK-voorstel kan je via de Herstelkaderdesk aanvullende informatie voorleggen. Maar je moet het verzoek tot herbeoordeling wel kunnen onderbouwen. Het kan dan zijn dat het voorstel wordt gecorrigeerd.

Kom je er niet uit met de bank, dan kun je binnen het UHK een bindend advies aanvragen. Het aanbod dat wordt gedaan op basis van het bindend advies, moet je wel vooraf accepteren. Je kunt het aanbod als alternatief ook aan de Kifid of de civiele rechter voorleggen.

Hoge Raad geeft ondernemer gelijk

Onlangs heeft de Hoge Raad een ondernemer die het niet eens was met het UHK-voorstel, in het gelijk gesteld. De ondernemer had van zijn bank niet genoeg informatie gekregen met betrekking tot zijn renteswap. De ondernemer geeft aan dat hij het ingewikkelde financiële product niet zou hebben afgesloten als hij wel goed was geïnformeerd.

Geen UHK-beoordeling

Ook kan het zijn dan een derivatendossier niet voor een UHK-beoordeling in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat deze niet actief was tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. De financiële schade in deze dossiers kun je individueel met de bank bespreken.

In sommige UHK-dossiers valt een lening met een opslagverhoging buiten de beoordeling. Dit valt dan onder de zogenaamde ‘Niet In Aanmerking Komende Leningen’. Met acceptatie van het UHK-voorstel en uitsluiting van deze lening valt de lening buiten de finale kwijting en kun je deze ook individueel met de bank bespreken.

Meer weten?

Wil je meer weten over het UHK in relatie tot je derivatendossier? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler