Algemeen

Update herstelkader rentederivaten

Mark Klein Breteler
21 jun 2017

De derivatencommissie heeft op 19 december 2016 het herstelkader rentederivaten (Herstelkader) definitief vastgesteld. De deelnemende banken, ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Herstelkader.

Het Herstelkader beoogd om op eenvoudige en snelle wijze compensatie te bieden voor (met name de middelgrote MKB-)klanten met leningen en derivaten die hiervoor in aanmerking komen. De banken zullen proactief alle dossiers die binnen het bereik van het Herstelkader vallen toetsen. De klant ontvangt van de bank een informatiebrief met tijdslijnen en verdere informatie. Je hoeft dus in beginsel geen initiatief te nemen, je wordt door jouw bank benaderd. Wij adviseren echter om de procedure nauwlettend te volgen. Mocht een bericht van de bank uitblijven, neem dan tijdig contact op met de bank.

Voor wie is het Herstelkader van belang?

Het Herstelkader is in beginsel voor jou van toepassing, als je:

  1. Tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een lopend rentederivaat had bij de bank. Dit geldt ook wanneer je een rentederivaat hebt afgesloten na 1 januari 2005, met een initiële einddatum gelegen na 1 april 2011, die vóór 1 april 2011 is geëindigd als gevolg van een voortijdige afwikkeling. In dat geval moet je je uiterlijk 30 september 2017 bij de bank melden om aanspraak te kunnen maken op compensatie onder het Herstelkader!
  2. Je niet kwalificeerde als professioneel op het moment van het afsluiten van het rentederivaat.
  3. Als niet-deskundig werd aangemerkt op het moment van het afsluiten van het rentederivaat.

Stappenplan Herstelkader

Nadat is vastgesteld dat je onder het bereik van het Herstelkader valt, zal de bank toetsen welke compensatie(s) zij moet(en) aanbieden. De Herstelkader bestaat uit de volgende 4 stappen:

Stap 1: de bank zet gestructureerde rentederivaten waar nodig om in een rentecap, rentecollar of een renteswap. Het Herstelkader definieert gestructureerde rentederivaten als alle rentederivaten die niet kwalificeren als renteswap, rentecap of rentecollar.

Stap 2: alle technische onvolkomenheden van een rentederivaat zal de bank herstellen. Met het herstel wordt beoogd om het rentederivaat in overeenstemming te brengen met de onderliggende financiering.

Stap 3: de klant met een renteswap of rentecollar ontvangt een coulancevergoeding van de bank. Voor een rentecap wordt stap 3 niet doorlopen. Het compensatiepercentage is afhankelijk van de omvang van het rentederivaat. De coulancevergoeding bedraagt maximaal € 100.000.

Stap 4: de onverwachte verhogingen van renteopslagen zal de bank volledig terugbetalen en voor de resterende periode aanpassen naar het oorspronkelijke niveau.

Vergoeding deskundige inzet

Als blijkt dat je recht hebt op herstel, als bedoeld in het Herstelkader, dan kun je aanspraak maken op een kostenvergoeding voor het inschakelen van een advocaat/financieel adviseur of deelname aan een belangenorganisatie. Je moet wel kunnen aantonen dat je de deskundige voor 1 maart 2016 hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je de gemaakte kosten kunnen onderbouwen met facturen. De vergoeding bedraagt maximaal € 10.000 (ex btw) voor de inzet van een advocaat/financieel adviseur en maximaal € 3.000 (ex btw) voor een belangenorganisatie.

Meer weten?

Wil je er zeker van zijn dat je in aanmerking komt voor compensatie? Of meer informatie over het Herstelkader? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

 

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler