Algemeen

Update rentederivaten: eerste compensaties voldaan

Mark Klein Breteler
12 mrt 2019
Update rentederivaten doornemen

In december 2016 zijn de banken, onder politieke en maatschappelijke druk, akkoord gegaan met het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgestelde Uniforme Herstelkader (UHK). Na een uiterst trage opstart hebben de banken inmiddels 15.000 van de 19.000 ondernemers gecompenseerd. Wat is de stand van zaken?

Eerste € 860 miljoen uitgekeerd

In het UHK staat het compensatieproces waarlangs derivatendossiers van gedupeerde ondernemers beoordeeld en financieel gecompenseerd moeten worden. Inmiddels hebben de banken € 860 miljoen uitgekeerd. Dit is gemiddeld per € 57.333 per ondernemer.

Voor de resterende 4.000 te beoordelen dossiers is € 640 miljoen gereserveerd: gemiddeld € 160.000 per ondernemer. De banken verwachten dit bedrag ook voor de volledige afwikkeling nodig te zijn.

Complexe dossier blijven liggen

De meer complexe dossiers zijn blijven liggen en moeten dus nog worden beoordeeld. De complexiteit van de dossiers en het feit dat er mogelijk met meer aannames wordt gewerkt, zorgen ervoor dat deze dossiers extra zorgvuldig gecontroleerd moeten worden. De AFM heeft daarentegen onlangs besloten dat de controle op de juiste afsluiting van de dossiers verminderd moeten worden.

Controleer het voorstel goed

Door de complexere dossiers, mogelijk meer aannames, hogere financiële compensaties en een afname van de controle op de juiste afsluiting moet je als ondernemer het voorstel dat je krijgt grondig controleren. Bij acceptatie van het voorstel geldt immers finale kwijting.

Als financieringsspecialist bij WeCapital ben ik gespecialiseerd in derivaten. Wil je zeker weten of jouw UHK-voorstel klopt? Ik beoordeel hem graag en toets ‘m op volledigheid en juistheid. Indien gewenst kan ik je verder adviseren over de afwikkeling van het UHK met de banken.

Meer weten?

Wil je meer weten over het UHK in relatie tot jouw derivatendossier? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler