Algemeen

Wat kost een financiering?

Mark Klein Breteler
01 aug 2017

Heb je een goed idee, ga je investeren of heb je uitbreidingsplannen die je wilt financieren? Houd er dan rekening mee dat de bank scherp kijkt naar jouw specifieke situatie. In het bijzonder kijkt de bank naar de dekking van je financieringsvraag, je onderliggende plan, prognoses en ondernemerschap. Op basis van deze zaken bepaalt de bank hoeveel je kan lenen en hoeveel je daarvoor betaalt.

Ook moet de financiering passen in je totale financieringsplaatje. En je lening mag je investeringen voor de komende jaren niet volledig op slot gooien.

Hoe wordt het tarief van mijn financiering bepaald?

Om het tarief van je financiering te bepalen, past de bank een zogenaamde rating toe. Hiervoor gebruikt de bank verschillende kengetallen. Die baseren zij op je jaarrekeningen van de afgelopen jaren en je tussentijdse cijfers van het lopende jaar.


Tariefopslag

Ook het risico dat de bank loopt, zal bij de bepaling van het financieringstarief meetellen. Hierbij onderscheidt de bank de volgende categorieën: laag, gemiddeld en hoog risico. De inschatting van het risico leidt tot een tariefopslag.

De belangrijkste zaken die een rol spelen bij het bepalen van het risico op een rij:

  • Hoeveel eigen geld ga je inbrengen c.q. hoe groot is jouw eigen vermogen?
  • In welke mate ben je in staat om de periodieke maandlasten in de orm van rente en aflossing te voldoen?
  • Welke zekerheden kun je bieden?
  • De hoogte van het te lenen bedrag (en de hoogte van eventuele financieringen die al lopen).
  • De looptijd van de rentevaste periode (momenteel geldt: hoe langer de looptijd hoe hoger de rente).

Rentetarieven lening

Doorgaans moet je rekening houden met de volgende rentetarieven. Houd er wel rekening mee dat deze tarieven gelden als indicatie.

Minimale rente Maximale rente
Laag risico 2% 5%
Gemiddeld risico 3% 6%
Hoog risico 4% 7%

Financiering aanvragen

Je krijgt bij de bank vaak maar één kans om je plannen te presenteren. Een goede voorbereiding is van essentieel belang voor het slagen van je financieringsverzoek en het krijgen van de juiste financieringsvorm met passende tarieven en aantrekkelijke voorwaarden.

Onze ervaren adviseurs kennen de mogelijkheden en aandachtspunten bij financieringsaanvragen en -vraagstukken. Zij helpen je je aanvraag onderbouwd voor te leggen en het krijgen van de juiste financieringsvorm.


Meer weten?

WeCapital heeft toegang tot zo'n 50 financieringsverstrekkers. Als een bancaire financiering je kapitaalbehoefte onvoldoende dekt, komen alternatieve financieringsvormen in beeld. Denk bijvoorbeeld aan stapelfinancieringen of crowdfunding. Samen zoeken we naar een passende en dekkende invulling van jouw financieringsvraag tegen scherpe tarieven. Meer weten? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler