Algemeen

Wat moet je aanleveren bij de bank voor een overbruggingsfinanciering?

06 apr 2020
Wat is nodig voor een overbruggingsfinanciering?

De banken willen meedenken in het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Om jouw financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen, stellen ze wel een aantal voorwaarden. In dit artikel lichten we ze toe.

Voorwaarden van de banken

De gestelde voorwaarden verschillen per bank. Om zo volledig mogelijk te zijn, hebben wij de uitgangspunten van de banken kort samengevat voor wat betreft de informatie die je moet aanleveren.

Zo eisen alle banken dat je als ondernemer ook de overige steunmaatregelen hebt aangevraagd om in je liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Denk hierbij aan de aanvraag voor de compensatie van de loonkosten en het uitstellen van de belastingbetaling. Het doel is namelijk om zo de behoefte voor overig extern kapitaal zo laag mogelijk te houden.

Welke informatievoorziening is essentieel voor de bank?

Heb je overbruggingsfinanciering nodig? In het kort moet je dan onderstaande informatie aanleveren:

  • Een tekstuele uitleg over de effecten van het coronavirus op je huidige bedrijfsvoering (denk aan omzet, voorraad, onderhanden werk, leveranciers, branche, etc.)
  • Een overzicht van de genomen maatregelen om de kosten te verlagen/uit te stellen (zie hierboven)
  • De jaarcijfers van 2018 en 2017
  • De jaarcijfers van 2019 (indien al beschikbaar, eventueel in concept of interne cijfers)
  • De meest recente aangifte inkomstenbelasting
  • De meest recente OZB-aanslag
  • Een liquiditeitsprognose voor de komende 6 maanden

Zorg voor een goede onderbouwing

Wil je de kans van slagen vergroten? Zorg dan voor een zorgvuldige samenstelling van bovengenoemde informatie. Vooral de tekstuele onderbouwing over de gevolgen op je huidige en toekomstige bedrijfsvoering moet kloppen. Hiermee zorg je voor vertrouwen.

Onzorgvuldige aanvragen worden snel afgewezen. Twijfel je of je aanvraag wel sterk genoeg onderbouwd is? Zet ons dan in als 2e lezer op je dossier om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Wij hebben veel ervaring met financieringsaanvragen en helpen je graag.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvragen van overbruggingsfinanciering? Of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Neem contact op met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van het laatste corona-nieuws.