Algemeen

Zijn hogere buffers banken een risico voor de Nederlandse economie?

Mark Klein Breteler
29 jun 2017

Nieuwe internationale regels kunnen ervoor zorgen dat Nederlandse banken hogere buffers moeten aanhouden. De buffer moet in ieder geval hoger zijn dan het bedrag dat de banken aan hypothecaire kredieten hebben uitstaan. Omdat dergelijke buffers enorme bedragen representeren, zullen banken terughoudender worden in het verstrekken van hypothecair krediet. Daarnaast is er de kans dat nieuwe hypotheekaanbieders, pensioenfondsen en verzekeraars, minder belangstelling voor het product krijgen. Minder aanbieders betekent een stijging van de marktrente. En dat kan weer gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.

Risicorapportage Financiële Markten

Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau (CPB) in de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten. Het CPB constateert dat de nieuwe regelgeving van het Bazels Comité het risicogewicht voor hypotheken voor Nederlandse banken kan verhogen naar 35 à 45%. Dat percentage is nu 11,5%.

Door die verhoging (buffer) moeten banken flink veel aanvullend kapitaal ophalen. Het is waarschijnlijk dat banken dan kiezen voor minder verstrekkingen van hypothecaire kredieten.

Huidige voordelen historisch lage rente

De voordelen van het historisch lage rentepeil zijn legio. Zo kunnen nu structurele hervormingen, zoals de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, versneld worden doorgevoerd. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit hier al jaren voor. Een ander voordeel van de lage rente is dat grote investeringen in het kader van duurzame economie makkelijker gefinancierd kunnen worden.

Meer weten?

Merk je ook dat banken terughoudender zijn in het verstrekken van leningen? WeCapital kan samen met je bekijken wat de mogelijkheden voor een hypothecair krediet zijn. Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler