Algemeen

Zo bepaal je de waarde van een mkb-bedrijf

Ard Dommerholt
02 aug 2017

Bedrijfsovernames gaan vaak gepaard met emoties. Voor de verkoper is de onderneming vaak z’n kindje waar hij toekomstdromen voor heeft. De koper heeft zijn eigen visie op de toekomstmogelijkheden van het bedrijf. Beiden partijen vertalen dat in een waarde. En tussen die verschillende ervaringen speelt zich de prijsvorming af.

Wat is een bedrijf waard?

Waarderen is per definitie toekomstgericht. De waarde van een bedrijf wordt bepaald door het antwoord op de vraag hoeveel de onderneming in de toekomst aan geld, aan cashflow, gaat genereren. Een SWOT-analyse speelt een grote rol in het duiden van de toekomst. Ook wordt gekeken naar resultaten uit het verleden, zoals jaarrekeningen. Die geven een indicatie voor de toekomst, net als prognoses en begrotingen.

Methodes om bedrijfswaarde te bepalen

Om de bedrijfswaarde vast te stellen, kan je verschillende methodes toepassen. De meest eenvoudige is het bepalen van de zogenaamde intrinsieke waarde. De waarde van alle bezittingen van de onderneming minus de schulden. Dit is een momentopname die geen rekening houdt met de verwachtingen voor de toekomst. Daarvoor wordt de rentabiliteitswaarde toegepast. Hierbij wordt een gewenst rendement gekoppeld aan de genormaliseerde winst(verwachting). Dit leidt tot een waarde.

De DCF-methode (Discounted Cash Flow methode) is echter de meest toegepaste methode. De waarde van de onderneming wordt daarbij gedefinieerd aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Een complexe berekening, gebaseerd op diverse uitgangspunten die een gedegen studie en voorbereiding vergen van de te waarderen onderneming.

Prijs versus waarde

De koopprijs komt uiteindelijk tot stand op basis van de verschillende visies van koper en verkoper op de waarde van de onderneming. Waarde en prijs zijn dus verschillende zaken. Bij de uitkomst van onderhandelingen wegen alle aspecten en verwachtingen mee!

Overnameconstructie

Bij een overname heeft de verkoper meer informatie over de onderneming (klanten, leveranciers, personeel, producten etc.) dan de koper. Door dit verschil in inzicht kan een verkoper meer risico’s zien dan de koper. De prijs óf het opzetten van een overnameconstructie kan dit verschil opvangen. De koper en verkoper verdelen dan evenredig de bedrijfsrisico's.

Daarnaast vormt een zogenaamde due diligence een belangrijk onderdeel van elke overname. Dit is een onderzoek naar de financiële positie van de onderneming. Met andere woorden: zitten er geen lijken in de kast?

Meer weten?

WeCapital heeft uitgebreide kennis en ervaring in het begeleiden van de overdracht en overname van mkb-ondernemingen en het waarderen van mkb-bedrijven. Meer weten? Neem contact op met Ard Dommerholt.

Meer informatie? Neem contact op met Ard Dommerholt
Neem contact op met Ard Dommerholt