Algemeen

Crowdfunding, is dat een goede financieringsvorm?

28 jun 2019
Iedereen doet wat geld in het potje

Als je je wel eens hebt verdiept in de financieringsmogelijkheden, dan heb je ongetwijfeld van crowdfunding gehoord. Crowdfunding is inmiddels een serieuze financieringsverstrekker en biedt veel kansen voor ondernemers. Maar wat maakt crowdfunding nou zo interessant voor jou?

Crowdfunding als financieringsvorm

Crowdfunding biedt verschillende financieringsvormen. Denk aan een lening, converteerbare obligaties, aandelen, rewards of een donatie. Wil de bank je geen lening verstrekken? Dan kan crowdfunding een oplossing zijn. De financieringsvraagstukken die je op de diverse crowdfundingplatforms tegenkomt, kunnen dan ook meestal niet op de traditionele manier worden gefinancierd. Of het risicoprofiel voor de bank is te hoog, of het vraagstuk past bijvoorbeeld niet in het financieringsbeleid.

Vastgoedfinancieringen via crowdfundingplatforms

Zijn de financieringsvraagstukken dan té risicovol om in te investeren? Nee, niet per se. De bank heeft natuurlijk haar eigen financieringsbeleid en risico-acceptatienormen. Maar dat hoeft niet zo te zijn voor de crowd. Zo is de trend dat steeds meer vastgoedfinancieringen worden aangevraagd via crowdfundingplatforms. De banken zijn namelijk terughoudend geworden in het financieren van commercieel vastgoed als gevolg van een verscherpt financieringsbeleid. Dat betekent dat je als ondernemers dus op zoek moet naar alternatieve financieringen, zoals crowdfunding.

Hoe het werkt? De investeerder – de crowd – wordt een goed rendement geboden op het ingelegde vermogen van bijvoorbeeld 6% en verkrijgt een 1e hypotheekrecht op het onroerend goed. Het risico is goed in te schatten en de kans op een verliesrisico is goed te overzien. Crowdfunding werkt op deze manier dus goed.

Financiering bij risicovolle investeringen

Maar er zijn ook financieringsvoorstellen waarbij wel sprake is van een hoog risico. Denk aan start-ups en innovatieve bedrijven. Zij zijn voor een bank vaak lastig te financieren, omdat het terugbetalingsrisico moeilijk is in te schatten.

Maar een goed plan kan juist wel weer de crowd aanspreken. Dit soort partijen weten dan ook vaak via de crowd een financiering te krijgen door een hoog rendement op de investering aan te bieden. Het is in deze gevallen namelijk eenvoudiger om bij 100 investeerders € 1.000 op te halen dan bij 1 investeerder/bank het gehele bedrag van € 100.000.

Kortom: als ondernemer kun je een risicovoller plan dus eenvoudiger gefinancierd krijgen via crowdfunding dan via een bank. De crowdfundingplatforms ontlenen hier nu eenmaal hun bestaansrecht aan.

Laat je adviseren

Heb je een financieringsvraagstuk en ben je benieuwd of crowdfunding een oplossing kan zijn? Laat je dan goed adviseren. Als financieel adviseur is het onze taak om de financierbaarheid en de haalbaarheid van de plannen kritisch te toetsen en te bevragen bij jou als ondernemer. We willen zo voorkomen dat je onverantwoorde financiële risico’s neemt.

Bovendien hebben we de verantwoordelijkheid om heldere en transparante informatie te delen met de crowd. Hebben we samen met jou vertrouwen in de plannen? Dan is crowdfunding als alternatieve financieringsvorm een prima oplossing.

Meer weten?

Wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Neem contact op met een van onze adviseurs