Algemeen

Due Dilligence en objectieve waardebepaling

07 apr 2017

Belangrijke punten om op te letten bij bedrijfsovername

De economie trekt nog altijd aan. Daardoor biedt de huidige markt veel mogelijkheden voor bedrijfsovername omdat:

 • Er meer ondernemers een bedrijf starten;
 • Er meer ondernemers de onderneming willen laten groeien;
 • Er meer bedrijfsovernames zijn door bedrijfsopvolging.

Ben je geïnteresseerd in het starten van een onderneming door overname of sta je op het punt de onderneming van bijvoorbeeld je ouders over te nemen? Bij een bedrijfsovername komen er verschillende aspecten aan de orde. Twee belangrijke punten uit dit proces lichten wij verder voor je toe: objectieve waardebepaling en due diligence.

Objectieve waardebepaling

‘De contante waarde van de toekomstige kasstromen is de waarde van de onderneming’

‘Iedere onderneming heeft een waarde, maar wat is de prijs die ervoor betaald moet worden?’

‘Schakel 10 deskundigen in en je krijgt 10 meningen’. De waardebepaling van een onderneming is veelal subjectief en kan daarom tot veel discussie leiden.

Kan een onderneming dan niet op een juiste en eerlijke manier worden gewaardeerd? Zeker wel. Door op basis van objectieve criteria de waarde van de onderneming te bepalen. WeCapital heeft veel kennis en ervaring op dit terrein. Zo kijken wij bij de bepaling van de waarde van een onderneming naar:

 • De waarde die de onderneming vertegenwoordigt bij aankoop of verkoop;
 • De waarde van een minderheidsbelang en naar;
 • De strategische waarden (synergie effect).

Overigens verliezen wij bij WeCapital de ‘subjectieve’ – emotionele – aspecten bij een bedrijfsovername niet uit het oog. De verkoper biedt zijn ‘kindje’ te koop en de koper is met name geïnteresseerd in een zo gunstig mogelijke prijs. De Corporate Finance adviseurs van WeCapital nemen van beide partijen factoren in de waardebepaling mee. Zo komen wij tot een waarde die een goede basis voor de uiteindelijke koopsom vormt.

Waardebepaling alleen bij verkoop?

Is het moment van je onderneming te koop aanbieden het enige moment om de waarde van je onderneming te laten bepalen? Nee, er zijn meerdere situaties waarbij het zinvol of zelfs noodzakelijk is de waarde van je onderneming te laten bepalen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bij de toe- of uittreding van vennoten;
 • Bij het overlijden van de ondernemer;
 • Bij een echtscheiding van de ondernemer(boedelverdeling);
 • Bij geschillen tussen aandeelhouders;
 • Bij een schenking in het kader van financiële planning;
 • Bij het opzetten van optieregelingen (voor medewerkers).

Due diligence onderzoek

Naast een objectieve waardebepaling wordt er bij een bedrijfsovername vaak een due diligence onderzoek gestart. Due diligence staat voor een ‘boekenonderzoek’. Als koper van een onderneming heb je een onderzoeksplicht. Dit betekent dat er zoveel mogelijk risico’s die bij de bedrijfsovername komen kijken in kaart moeten worden gebracht. Due diligence onderzoek richt zich onder meer op:

 • De waardering van activa zoals gebouwen en het machinepark;
 • De voorraadwaardering;
 • De bestaande overeenkomsten en contracten (op personeelsgebied maar ook op het gebied van algemene voorwaarden, afgesloten contracten, langlopende verplichtingen e.d.);
 • De vergunningen, ook die te maken hebben met milieuaspecten;
 • De oninbare debiteuren;
 • Het fiscaal onderzoek en
 • De mogelijke verborgen problemen (“lijken in de kast”).

Uit het due diligence onderzoek komt een rapport voort. Dit rapport geeft een goede weergave van de mogelijkheden en risico’s die moeten worden meegenomen in de overname van een onderneming. Ook biedt het rapport inzicht in zaken die contractueel moeten worden geregeld (uitgesloten).

Meer weten?

De Corporate Finance adviseurs van WeCapital helpen je graag verder. Neem contact op met één van onze adviseurs.