Algemeen

Hoe kan ik een financieringsaanvraag voorkomen?

Mark Klein Breteler
22 mrt 2018
Financieringsaanvraag doen

Een financieringsaanvraag voorkomen, hoe doe je dat? Een markante vraag voor een partij die gespecialiseerd is in het aanvragen en verkrijgen van financieringen voor ondernemers. Toch is de vraag minder vreemd dan hij lijkt. Want voor elke onderneming geldt immers: hoe houd ik mijn kapitaalbeslag zo klein mogelijk?

 

Heb je wel financiering nodig?

De eerste vraag bij een financieringsaanvraag is altijd: heb je wel financiering nodig? Bij uitbreidingsinvesteringen of overnames is een financiering meestal noodzakelijk. Het vraagt namelijk om een kapitaalbehoefte en een liquiditeitsbeslag die meestal niet direct voorhanden zijn. Maar in veel andere gevallen is financiering toch zeker wel geheel of gedeeltelijk te voorkomen.

Hoe dan? Mijn eerste tip is om je cash flow op orde te brengen. Want cash is king. Door je geldstromen te verbeteren, kun je de bestaande financieringen sneller aflossen en dus de financieringsbehoefte beperken.

Wat is cash flow?

Maar wat is de cash flow precies? In de meest letterlijke zin van het woord is het de kasstroom binnen je onderneming. Oftewel: welke bedragen komen binnen en welke bedragen gaan er uit? Vaak worden hiervoor verschillende definities gehanteerd. Van de klassieke definitie ‘netto – winst + afschrijvingen’ tot de moderne variant zoals de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amoritization (EBITDA). Dit staat voor ‘winst + belastingen + afschrijvingen/afwaarderingen + rentekosten’.

Tips voor een gezonde cash flow

Je weet nu wat de cash flow is. Wat kun je vervolgens doen om je cash flow gezond te houden?

1. Maak een liquiditeitsbegroting

Een adequaat ingevulde liquiditeitsbegroting voorkomt onaangename verrassingen. Het dwingt je bovendien na te denken over de te maken keuzes. Welke investeringen wil ik gaan doen? Tegen welke bijzonderheden loop ik dit jaar aan?

Door je keuzes in een liquiditeitsprognose op te nemen, kun je vooraf in beeld brengen óf - en zo ja, wanneer en voor hoeveel - er een liquiditeitsknelpunt kan ontstaan. Daar kun je dan tijdig op inspelen.

2. Verbeter het voorraadbeheer

De angst om ‘nee’ te moeten verkopen (FOMO: Fear Of Missing Out) speelt bij veel ondernemers een grote rol. Dus móet ik wel een hoge voorraad aanhouden? Voorraad is immers geld. Hoeveel voorraad heb ik écht nodig? Hoeveel winkeldochters heb ik liggen? Heb ik in beeld welk deel van mijn voorraad de snelste doorstroming kent? En hoeveel verdien ik eigenlijk op de rest?

Onthoud: elke 10.000 euro minder voorraad = 10.000 euro aan een betere bankstand.

3. Optimaliseer het debiteurenbeleid

Let daarnaast goed op je debiteuren. Je debiteurenbeleid optimaliseren begint al bij de start van een nieuwe relatie: heb ik de kredietwaardigheid gecheckt? Zo nodig kunnen kredietverzekeringen zorgen voor een inperking voor het risico van wanbetaling.

Ook de snelheid van facturering leidt tot een verbetering van de cash flow. Hoe sneller je factureert, hoe sneller je geld binnen is. Koppel dit aan een strak debiteurenbeleid: spreek betalingscondities af en bewaak die strikt. Als klanten niet betalen binnen de afgesproken termijn, bel er dan direct achteraan om de afspraak te bevestigen. Betaalt de klant daarna nog steeds niet? Ga dan (helaas) over op het incassotraject.

4. Gebruik crediteurenfinanciering

Elke maand moet je de salarissen van je personeel betalen. In diezelfde maand betaal je ook de bijbehorende sociale lasten. Met crediteuren kun je gelukkig afspraken maken. Spreek bijvoorbeeld een wat langere betaaltermijn af of beding een korting bij snelle betaling.

Wat levert dit op?

Door het optimaliseren van de cash flow binnen je onderneming kun je de behoefte aan (aanvullende) financiering voorkomen of beperken. Kijk dus eerst kritisch naar je cash flow en hoe die wordt beïnvloed vóórdat je de mogelijkheden van een nieuwe financiering gaat onderzoeken.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je een financieringsaanvraag kunt voorkomen? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler