Algemeen

Waardeer je onderneming volgens de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode)

Mark Klein Breteler
24 jan 2018

Steeds vaker komen ondernemers in de fase dat ze overwegen hun bedrijf te verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze bijna met pensioen gaan en het rustiger aan willen doen. Of omdat de volgende generatie in de startblokken staat om de ondernemersschoenen aan te trekken. Wil je je bedrijf verkopen? Waardeer je bedrijf dan volgens de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode).

Wat is de tent waard?

Wanneer je je bedrijf wilt overdragen, komt natuurlijk de waarde van je onderneming aan de orde. Wat is de tent waard? Veelal blijken ondernemers hiervan hooggespannen verwachtingen te hebben. Het bedrijf loopt immers goed, de crisis is goed doorstaan en het rendement is top.

Waarderingsmethode DCF

In een eerdere blog zijn we al eens ingegaan op de diverse waarderingsmethodes die er zijn. Daarbij wordt de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode) als meest toegepaste waarderingsmethode genoemd. Letterlijk staat dit voor de ‘contante waarde van de kasstromen’. Oftewel: het kasgenererend vermogen van de onderneming is bepalend voor de bedrijfswaarde.

Hoe werkt de DCF-methode?

Binnen de DCF-methodiek zijn meerdere varianten mogelijk. Hoe gaat zo’n berekening in zijn werk? En hoe komt die DCF-waarde tot stand?

Allereerst bepaal je wat het genormaliseerde resultaat van de onderneming is. Daarbij is het verleden een indicator, maar zeker niet bepalend. De crisis kan namelijk roet in het eten hebben gegooid. Of er waren omstandigheden die tot afwijkende resultaten (positief of negatief) hebben geleid.

Je maakt dus als het ware een studie van je onderneming. Waarmee verdienen we ons geld? Wat zijn de belangrijkste winstgeneratoren? En hoe zien de markt, marktpositie en het klantenbestand er uit? Is er afhankelijkheid van afnemers of leveranciers? Is de onderneming ‘up-to-date’? Of staan er juist nog grote investeringen gepland?

Dit zijn allemaal zaken die je vooraf moet bestuderen en in kaart moet brengen. Een ondernemingsplan met een meerjarenbegroting is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Wat verwachten we de komende jaren aan omzet, marge en resultaat? En wat zijn de verbeterpunten? Om dat soort zaken te bepalen, is een SWAT-analyse een belangrijk hulpmiddel.

En dan?

Na al deze analyses wordt er:

 • Een genormaliseerd resultaat voor de komende jaren bepaald
 • Een rendementseis geformuleerd

De rendementseis leidt vaak tot verwarring. De gehanteerde percentages zijn vaak veel hoger dan de rentepercentages die bijvoorbeeld een bank of een andere financieringsverstrekker hanteert.

De rendementseis

Wat is een rendementseis? De rendementseis is opgebouwd uit een aantal componenten:

 • Het risicovrij rendement: dit is het percentage dat je zonder risico kunt realiseren. Bijvoorbeeld met staatobligaties. Dit percentage ligt momenteel zeer laag. Er wordt vaak uitgegaan van bijvoorbeeld een tienjarig gemiddelde.
 • Een marktrisicopremie: het opereren in de ene markt gaat gepaard met hogere risico’s dan in andere markten. Dat wordt in de rendementseis en daarmee in de waarde verrekend.
 • Voor het midden- en kleinbedrijf wordt vaak een Small Firm-premie gehanteerd: het beleggen in een kleinere onderneming is per definitie risicovoller dan bijvoorbeeld in een beursgenoteerde onderneming.
 • Daarnaast is er de bedrijfsspecifieke premie. Deze premie vertaalt de specifieke omstandigheden van de onderneming in een opslag, zoals:
  • de afhankelijkheid van klanten, leveranciers of management (vaak tevens eigenaar)
  • de spreiding van activiteiten
  • de eventuele toetredingsbarrières in de markt waarin de onderneming actief is
  • de track record van de onderneming: wat heeft de onderneming in haar geschiedenis gepresteerd?
  • de flexibiliteit van de onderneming: kan er snel op wijzigende omstandigheden geschakeld worden?

De analyse van al deze factoren leidt snel tot rendementseisen tussen de 15% en 25%. Dat wordt vaak als hoog ervaren. Zie het als antwoord op de vraag: hoeveel rendement zou je willen hebben als jij je geld in deze onderneming zou investeren?

Overige geldstromen

Tot slot wordt er gerekend met de overige geldstromen binnen de onderneming, zoals aflossingen van leningen, investeringen, etc. Als met al deze factoren rekening is gehouden, leidt dat tot een DCF-waarde. Daarbij wordt het genormaliseerd rendement contant gemaakt tegen de geformuleerde rendementseis. Vervolgens worden zaken als aflossingen en investeringen en dergelijke meegerekend.

Bij de DCF-methode wordt vaak gerekend met een tijdsspanne van 5 jaar. Na die 5 jaar is er, hopelijk, nog steeds een onderneming die in staat is kasstromen te genereren. Daarvoor wordt gerekend met een ‘restwaarde’ die bij de berekende waarde wordt opgeteld. En dan hebben we de DCF-waarde te pakken.

Wat kun je hier mee? De Discounted Cash Flow methode (DCF-methode) is een uitstekend hulpmiddel bij gesprekken over de koop of verkoop van de onderneming. En houd daarbij altijd in je achterhoofd: soms zijn waarde en prijs 2 verschillende dingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler