'Zonder WeCapital hadden we dit nooit voor elkaar kunnen krijgen’

Jacobus Giljaam Koeman
Koeman Agro

In gesprek met Jacobus Giljaam Koeman van Koeman Agro


Toen Jacobus Giljaam Koeman zijn akkerbouwbedrijf overdroeg aan zijn zoon, bleek de bank de financieringen onder nieuwe voorwaarden te willen aangaan. Na de nodige strubbelingen heeft hij WeCapital erbij betrokken om het financieringsproces te begeleiden. ‘Het heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk hebben we gekregen wat we wilden. Dat was zonder Mark nooit gelukt.’ Koeman Agro is een akkerbouwbedrijf in Dronten dat onder andere aardappels, wortelen, uien en witlof teelt. Het familiebedrijf is recentelijk overgedragen van ouders op zoon en daardoor ook overgegaan op een andere structuur. Bij zo’n herstructurering komt heel wat kijken. Ook op het gebied van financieringen. ‘En dat was fiscaal gezien niet zo 1, 2, 3 geregeld’, vertelt Koeman.

Nieuwe voorwaarden

‘Zo’n 10 jaar geleden hebben we de grond aangekocht tegen zeer gunstige voorwaarden bij de bank’, vervolgt hij. ‘Samen met onze zoon hebben we toen getekend dat die voorwaarden bleven gelden wanneer hij het bedrijf zou overnemen. Maar de bank zei nu ineens dat we opnieuw moesten financieren tegen nieuwe voorwaarden, terwijl dat niet de afspraak was.’

Je komt er zelf niet meer uit

Koeman kwam er met de bank niet uit. ‘We kregen steeds te maken met medewerkers die weggingen en ook niet over de kennis en kunde beschikten om ons te adviseren. Uiteindelijk kregen we een voorstel dat niet klopte en niet voldeed aan onze wensen. Op een gegeven moment kom je er zelf niet meer uit. En we wilden natuurlijk wel de voorwaarden behouden zoals die waren afgesproken, want die zijn gunstiger dan de voorwaarden die nu werden gesteld of die we zouden krijgen als we naar een andere bank zouden gaan.’

Plan van aanpak

Op aanraden van Countus is financieringsspecialist Mark Klein Breteler van WeCapital erbij gehaald. WeCapital heeft het familiebedrijf geholpen met een plan van aanpak om de financiering rond te krijgen. Zo werd de situatie voor de bank duidelijker en wist de bank beter hoe ze daarin moest aansluiten. ‘Mark heeft meerdere gesprekken gevoerd en samen hebben we onderhandeld over onze eisen. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat we toch kregen wat we wilden en dat de huidige financieringsvoorwaarden uiteindelijk zijn behouden.’

Kennis van zaken

Koeman geeft aan dat hij het fijn vond dat hij iemand naast zich had staan die kennis van zaken had. ‘Mark is heel kundig en weet van aanpakken. Voor de bank ben je geen prioriteit. Maar als je dan met een specialist aankomt die zo’n financiering kan begeleiden en weet waar hij het over heeft, dan heb je natuurlijk veel meer invloed. Zonder hem hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.’

Ook in contact met Mark Klein Breteler?