Algemeen

Het financieel plan opstellen: de leidraad voor je onderneming

12 sep 2018
Financieel Plan Opstellen

Het financieel plan opstellen is een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan. Maar wat is het precies? En hoe stel je het financieel plan op? Financieringsspecialist Ard Dekker helpt je in deze blog op weg.

Wat is een financieel plan?

Het financieel plan is de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan en daarmee de leidraad voor jou als ondernemer. Niet alleen bij de start van je onderneming is een financieel plan van belang, maar ook bij voortgang en groei. Hoe ver ben ik met mijn doelen? Sluit het financieel plan daar nog op aan of moet ik bijsturen?

Het financieel plan bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Investeringsbegroting
  • Financieringsbegroting
  • Exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsbegroting

Investeringsbegroting opstellen: wat ga je aanschaffen?

Bijna iedere ondernemer moet investeren in zijn bedrijf. In de investeringsbegroting laat je zien wat je aan moet schaffen voor je onderneming. Denk aan de vaste activa, zoals machines, inventaris, vervoersmiddelen en wellicht een bedrijfspand. Maar vergeet ook de zogenaamde vlottende activa niet. Zoals de voorraden en debiteuren. In het geval van een startende onderneming maak je soms ook aanloopkosten.

Financieringsbegroting opstellen: hoe ga je betalen?

Hoe je al die investeringen vervolgens gaat betalen, geef je weer in de financieringsbegroting van het financieel plan. Hoeveel eigen vermogen breng je bijvoorbeeld in? Ga je een hypotheek afsluiten voor je bedrijfspand? En je vervoersmiddelen of machines, ga je die aanschaffen of sluit je een leasecontract af? Of gebruik je alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding of achtergestelde leningen?

Denk bij het opstellen van een financieringsbegroting ook aan de crediteuren. Door je facturen na een bepaalde tijd te betalen, creëer je ruimte in je kaspositie.

Het opstellen van een financieringsbegroting geeft daarnaast een goed beeld van het bedrag dat je moet reserveren voor aflossing en rente. Het is belangrijk om hier inzicht in te hebben, zodat je ook op de lange termijn aan deze verplichtingen kunt voldoen.

Exploitatiebegroting opstellen: omzet en kosten in beeld

In de exploitatiebegroting van het financieel plan maak je een overzicht van de verwachte omzet en kosten. Denk bij de kosten uiteraard aan de inkoopkosten (welke marge ga je maken op je verkopen). Maar ook aan alle overige kosten, zoals personeelskosten, vervoerskosten en kosten voor marketing en reclame.

Verder moet je rekenen met een salaris voor de eigenaar (loon of managementfee) of met privé-onttrekkingen in het geval van een vof of eenmanszaak. Vergeet ook de belastingen, verzekeringen en dergelijke niet.

Als je je verwachte omzet en kosten in beeld hebt, blijft onderaan de streep het verwachte resultaat (na belastingen) over. Je kunt ook ‘van onderuit’ redeneren. Maak alle kosten inzichtelijk in het financieel plan en je weet welke omzet je minimaal moet behalen. Is dat te realiseren?

Liquiditeitsbegroting opstellen: inzicht in verloop banksaldo

Uit de exploitatiebegroting vloeit de liquiditeitsbegroting voort. De omzet komt binnen en de kosten moeten worden betaald. Vaak maak je eerst kosten voordat de omzet daadwerkelijk op je bankrekening staat. Dit is het benodigde werkkapitaal.

De liquiditeitsbegroting begint met het kas- en banksaldo aan het begin van de perioden + te verwachten ontvangsten -/- verwachte betalingen per periode. Denk daarbij ook goed aan de btw-aspecten.

Als de exploitatiebegroting goed wordt doorvertaald naar de liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in het verloop van je banksaldo en signaleer je tijdig eventuele knelpunten waar je dan op kunt acteren.

Belangrijk bij de financieringsaanvraag

Als je financiering nodig hebt, dan kijkt de financier uiteraard naar je ondernemingsplan. Want wat zijn je plannen? Hoe denk je de omzet te genereren? In welke markt zit je en wat zijn in jouw markt de trends en ontwikkelingen? Wat zijn je sterke punten en verbeterpunten (SWOT-analyse)? De cijfermatig uitwerking in het financiële plan is hiervan een uitvloeisel en wordt kritisch op houdbaarheid en consistentie bekeken.

Daarnaast kijkt de financier ook naar jou als ondernemer. Want uiteindelijk krijg je alleen geld als de financieringspartij verwacht dat je de rente terug kunt betalen. Om je financieringsaanvraag te laten slagen, is het opstellen van een financieel plan dus een cruciaal onderdeel voor je onderbouwing.

Hulp nodig bij het opstellen van een financieel plan?

Wil je meer weten over het opstellen van een financieel plan of heb je daar hulp bij nodig? Neem contact op met een van onze adviseurs